Bente Κeller

Bente Keller er en dansk kunstner bosat pa den lille, gr?ske o Alonnisos.

Hendes karriere startede med en universitetsgrad i gr?sk filologi og idr?t fra Kobenhavns Universitet, men siden da er hendes professionelle liv blevet st?rkt pavirket af den udsogte og st?rke natur pa den gr?ske o, Alonnisos, hvor hun har boet siden 1995.

Akvarelmaling har v?ret en del af hendes liv helt tilbage fra barndommen, og hun har deltaget i forskellige kurser gennem arene. Springet til at gore kunsten en levevej blev muliggjort, da hun bosatte sig pa Alonnisos og abnede sit eget kunstgalleri. Udover hendes akvareller med motiver af Alonnisos maleriske landskaber og landsbyer laver Bente Keller ogsa mangefarvede, handlavede bivokslys-skulpturer og fotograferer natur og planter pa oen til brug i hendes boger og kalendere.

Gallery 5 abnede i 1995, og allerede i foraret 1996 blev hun opfordret af et dansk rejsebureau til at afholde kurser i akvarelmaling pa Alonnisos. Dette arbejde betod, at hun satte sig grundigt ind i teorien, bade hvad akvarelmaling og tegning angar, og dette studie hojnede ogsa hendes eget praktiske niveau. Undervisningen inspirerede hende til at nedskrive sine undervisningsmetoder, og dette arbejde mundede ud i l?rebogen, The Watercolour Dream, Learn to draw and paint –with enjoyment, som nu er udgivet pa Amazon som en kindle e-book.

Det at male rundt om pa oen, at elske at vandre og v?re udendors medforte, at hun blev meget bekendt med hele oens netv?rk af stier fra gamle dage. Dette kendskab resulterede i to guideboger om oen i samarbejde med Elias Tsoukanas. Guide bogerne, Alonnisos til Fods og The Alonnisos Guide er udgivet pa engelsk, gr?sk, italiensk og dansk (eget forlag).